Algemene voorwaarden huur vakantiewoning 609 Sunparks Oostduinkerke

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

BOEKEN

 1. U kunt telefonisch, per mail of via internet (Airbnb) boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht, worden de algemene voorwaarden van kracht.
 2. Elke boeking buiten Airbnb om wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 3. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom te gebeuren. Het restant van de huursom + waarborg (€300) dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg ineens te voldoen.
 4. Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren.
 5. De woning is bedoeld voor gezinnen (met kinderen) en niet voor groepen feestvierders.

ANNULEREN

 1. Elke boeking (behalve via Airbnb) kunt u zonder kosten binnen 7 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kan dit schriftelijk of per e-mail doen.

Bij annulering na deze 7 dagen wordt het voorschot ingehouden als annuleringskost.

Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 14 dagen voor aanvang van de huurperiode.

 1. Bij annulering tot de 30e dag voor de aanvang van uw verblijf bedraagt de annuleringskost de aanbetaling van het voorschot.
 2. Bij annulering tussen de 30e dag en de 14e dag voor aanvang van uw verblijf, bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 3. Bij annulatie minder dan 2 weken voor aankomst is de volledige huurprijs verschuldigd.
 4. De waarborg zal steeds integraal worden teruggestort in geval van annulering.
 5. Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van de huurder 

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

 1. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor het volledig bedrag van de schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers wordt veroorzaakt, ook wanneer deze hoger is dan de betaalde waarborg en/of na zijn/haar vertrek geconstateerd wordt. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 2. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 3. Roken : Het is strikt verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er mag buiten gerookt worden, maar we vragen met aandrang om geen sigarettenpeuken achter te laten.

Aansprakelijkheidsverzekering 

 1. De huurder wordt geacht verzekerd te zijn voor schade aan derden bv dmv een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
 2. De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
 3. De huurder heeft gratis de beschikking over digitale TV, internet en alle huishoudapparaten. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere schadevergoeding eisen indien één van deze toestellen defect zou zijn. De huurder wordt vriendelijk verzocht alle defecten aan de eigenaar te melden. Wij doen al het mogelijke om het defect zo snel mogelijk te herstellen.
 4. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
 5. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 6. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. Het telefoonnummer is op de lijst met nuttige telefoonnummers terug te vinden.
 7. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Veurne.

MAXIMUM AANTAL PERSONEN

 1. In de huisbeschrijving op de website wordt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven vermeld. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten), in dit geval 6, mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur. Supplementair wordt een bedrag van 25% van de huursom per extra persoon in rekening gebracht.
 2. Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden gemeld.
 3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

AANKOMST EN VERTREK

 1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van nieuwe gasten. Een uitzondering kan indien mogelijk toegestaan worden, maar dient steeds op voorhand aangevraagd te worden.
 2. Indien uw aankomstuur afwijkt van 15:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen. Wij proberen u steeds persoonlijk te ontvangen. Indien niet mogelijk wordt de sleutel ’s morgens in het sleutelkluisje geplaatst. De code hiervan wordt u indien nodig de dag voor aankomst toegestuurd.
 3. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter beschikking vanaf 15:00u op de dag van aankomst.
 4. Vertrekuur: ten laatste 10u.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegelaten!

EINDE VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK

Einde van het verblijf 

Het gehuurde vakantiehuis dient na uw verblijf steeds netjes te worden achtergelaten.
Bij vertrek moeten serviesgoed, pannen, kookpotten, enz proper en droog opgeborgen zijn. Ook alle electro-apparaten en de BBQ moeten netjes gereinigd zijn.
De vakantiewoning dient borstelschoon achtergelaten te worden met leegemaakte vuinisbakken. Containers voor alle afval bevinden zich op verscheidene plaatsen in het Park (zie plan).
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.  Dit wordt verrekend met de waarborg.

Verlaten van de woning 

Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, stekker van de koelkast uit te trekken en de verwarming lager te zetten. Indien de eigenaar niet persoonlijk langs kan komen : gelieve de afstandsbediening op de keukentafel te laten en de sleutel in het sleutelkluisje te plaatsen aub.

WAARBORG

 1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg (€300) dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 2. Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.
 3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
 4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 10 dagen na uw verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
 6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
 7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de eigenaar of een eventuele plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting ter plaatse te communiceren met de aangestelde verantwoordelijke of de eigenaar. Zo kunnen problemen zo snel mogelijk opgehelderd worden en kunnen we gemakkelijkst tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen.